Porin Kirkkosanomia
ei
taloudellisista syistä julkaistu vuosina 1980 ja 1981